top of page

traditionell muskel- och ledkorrigering

Traditionell muskel- och ledkorrigering är en vårdmetod som baserar sig på gammal finskt tradition i vilken man beaktar kroppen som helhet. Behandlingen sker via musklerna genom att använda människans naturliga rörelsemönster. Ledernas rörelsebana överskrids inte.

Behandlingen är smärtfri och har ingenting med ”kotknackning” att göra.

 

Till behandlingen hör en noggrann intervju och utredning av kundens hälsotillstånd, medicinering samt skadehistorik. Även kundens balansfaktorer samt spänningar i kroppen utreds före behandling. På så sätt får man information om huruvida obalans har orsakat felställningar i kroppen.

Ofta hör man: ”Mitt ena ben är kortare än det andra”, då det i verkligheten ofta handlar om spänningar och felställningar i kroppen.

 

Efter behandlingen får du instruktioner gällande motion, stretchning och hållning.

Bekanta dig med fliken ”före och efter behandling” för att försakra dig om att behandlingen passar dig.

 

Utbildningen för examen inom traditionell muskel och ledkorrigering är 3,5-årig utbildning.

bottom of page